WeKO

Tm profesionlov, ktor poskytuj programovacie sluby, reklamn a kreatvne sluby

Ak ste sa u dozvedeli o naej agentre a chcete zaa pracova s nami — vyplte brief. . To vm uetr as na formulciu problmu a pome nm rchlo odhadn dobu vvoja a nklady na projekt.

KDE IN PADAJ
NM SA ROZIARIA OI

Dodriujeme termny a a zapadame do rozpotu, preto asto sme poveren projektom, ktor nemohli zvldnu in.

Vvoj softvru

Softvr je sada programov, postupov a pravidiel, spojenych v jednej dokonalej umelej inteligencie. Hlavnm cieom softvru je rchle a presn spracovanie informci pre konen vsledok. Nai pecialisti s pripraven na vvoji softvru v troch formtoch: systm, nstroj a aplikcie.

Vvoj webovch strnok a
aplikcie

Tvorme efektvne vizulne komunikcie, zaloen na dkladnom tdiu cieov skupiny. Prekladme hlavnou mylienkou firmy do jazyka iar a obrzkov. Predstavujeme horu informci v jedinom snmke. Tvorme nezabudnuten reklamn obrzky

Technick podpora webovch
strnok

Spustenie webovej strnky je len prv krok na ceste k vytvoreniu spenho online podnikania. Investicie do rozvoja a spustenia web projektov, by sa mali vyplat stabilnm ziskom z webovch strnok, ale je potrebn neustle sa zapojt do jeho modernizcie a rozvoja. Podpora je dleitou sasou tohto procesu, ktor zaha cel rad loh, ktor s zameran na uspokojenie vetkch potrieb benho webovho projektu.

AKO PRACUJEME

 • BRFING
 • Je jednm z hlavnch etp, poas ktorho tm uruje el projektu a uruje lohy
 • BRFING

  Je jednm z hlavnch etp, poas ktorho tm uruje el projektu a uruje lohy
 • Preskmanie

  V tejto fze sme skmame cieov publikum, vytvorame mudbordy, analyzujeme konkurenn prostredie.
 • TVORBA PROTOTYPOV

  Dleit krok, na ktorom dostanete prv vsledok a projekt trv ve viditenej podobe. Tento stupe je sprevdzan aktvne breynshtormy, vea skc a stoh njdench rieen.
 • REALIZCIA

  Moment preczne a mravej prce. V tomto okamihu sa projekt dostane konen tvar
 • Prezentcia

  Konen tdium, po ktorom sa projekt zana nezvisl ivot.

NACHDZAME SA NA UKRAJINE A V ANGLICKU

ALE K DISPOZCII PO CELOM SVETE


Mte alie otzky?

Kontakt - 044-531-66-69

Napte nm

V e-mail bol odoslan!